Tìm hiểu về máy chụp X quang di động

Tìm hiểu về máy chụp X quang di động Máy chụp X quang di động là dòng máy chụp X quang phòng hợp với việc tham khám lưu động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc thực hiện việc chụp X quang tại phòng bệnh nhân đối với các bệnh nhân gặp khó khăn trong việc di chuyển,… Hiện tại các dòng...

© 2018 thanhanmed.com. Thiết kế Website bởi Thành An MED.