Hóa chất máy xét nghiệm điện giải MEDICA

Giá bán: Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

Hóa chất máy xét nghiệm điện giải MEDICA chính hãng dùng cho máy MEDICA ISE SERIES kèm chế độ bảo hành, bảo dưỡng định kỳ bởi đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm về máy xét nghiệm.

Hóa chất máy xét nghiệm điện giải Medica
Hóa chất máy xét nghiệm điện giải Medica

Bảo trì và hiệu chỉnh định kỳ máy xét nghiệm điện giải miễn phí cho các đơn vị sử dụng hóa chất xét nghiệm huyết học do Thành An Med cung cấp.

Danh sách hóa chất máy xét nghiệm điện giải MEDICA

 • Hóa chất & phụ kiện cho máy điện giải EasyLyte Máy đo Na, K, Cl hoặc Na, K, Ca, pH hoặc Na, K, Cl, Ca
  2070 Bộ tải mẫu EASYSAMPLER, ANALYZER Chỉ dùng cho máy EasyLyte Plus
  2026 Hóa chất điện giải NA/K/CL/LI, 800ML SOLUTIONS PACK, NA/K/CL/LI, 800ML Chỉ dùng cho máy EasyLyte EXPAND có Li
  2028 Hóa chất điện giải NA/K/CL/LI, 400ML SOLUTIONS PACK, NA/K/CL/LI, 400ML Chỉ dùng cho máy EasyLyte EXPAND có Li
  2074 Vòng đỡ cốc chứa mẫu đo SAMPLE CUP RETAINER RING Chỉ dùng cho máy EasyLyte Plus
  2076 Khay mẫu SAMPLE TRAY Chỉ dùng cho máy EasyLyte Plus
  2095 Bộ bảo trì máy điện giải MAINTENANCE KIT Dùng cho kỹ sư bảo trì
  2100 Bộ dây bơm cho máy điện giải đo Ca CALCIUM TUBING KIT Cho máy đo Ca
  2101 Điện cực K+ K+ ELECTRODE Cho cả 4 loại máy điện giải EasyLyte
  2102 Điện cực Na+ NA+ ELECTRODE Cho cả 4 loại máy điện giải EasyLyte
  2103 Điện cực quy chiếu REFERENCE ELECTRODE Chỉ dùng cho máy EasyLyte Plus
  2104 Bộ dây bơm TUBING KIT Dùng cho máy EasyLyte Plus và EXPAND
  2106 Điện cực Li+ LI+ ELECTRODE Chỉ dùng cho máy EasyLyte Lithium
  2107 Kim hút mẫu SAMPLE PROBE Cho cả 4 loại máy điện giải EasyLyte
  2108 Van SOLUTIONS VALVE Cho cả 4 loại máy điện giải EasyLyte
  2111 Dịch pha loãng nước tiểu URINE DILUENT (500ML) Chỉ dùng cho máy EasyLyte Plus
  2112 Hóa chất điện giải Na/K/CL, 400ML SOLUTIONS PACK NA/K/CL, 400ML Chỉ dùng cho máy EasyLyte Plus
  2113 Điện cực Cl- CL- ELECTRODE Dùng cho máy EasyLyte Plus và EXPAND
  2114 Hóa chất điện giải Na/K/Ca/pH, 400ML SOLUTIONS PACK NA/K/CA/PH, 400ML Chỉ dùng cho máy EasyLyte Calcium
  2115 Hóa chất điện giải Na/K/Li, 400ML SOLUTIONS PACK NA/K/LI, 400ML Chỉ dùng cho máy EasyLyte Lithium
  2118 Dung dịch rửa hàng ngày DAILY CLEANING SOLUTION KIT Dùng cho 4 máy EasyLyte
  2121 Hóa chất điện giải Na/K/CL, 800ML SOLUTIONS PACK NA/K/CL, 800ML Chỉ dùng cho máy EasyLyte Plus
  2122 Hóa chất điện giải Na/K/Li, 800ML SOLUTIONS PACK NA/K/LI, 800ML Chỉ dùng cho máy EasyLyte Lithium
  2123 Hóa chất điện giải Na/K/Ca/pH, 800ML SOLUTIONS PACK NA/K/CA/PH, 800ML Chỉ dùng cho máy EasyLyte Calcium
  2124 Hóa chất điện giải Na/K/CL/Ca/Li, 800ML SOLUTIONS PACK, NA/K/CL/CA/LI, 800ML Chỉ dùng cho máy EasyLyte EXPAND
  2150 Điện cực Ca CALCIUM ELECTRODE Dùng cho máy EasyLyte Calcium và EXPAND
  2151 Điện cực pH PH ELECTRODE Dùng cho máy EasyLyte Calcium
  2152 Điện cực quy chiếu cho máy Ca CALCIUM REFERENCE ELECTRODE Dùng cho máy EasyLyte Calcium
  2257 Bộ phát hiện mẫu SAMPLE DETECTOR Dùng cho 4 máy EasyLyte
  2258 Màng điện cực MEMBRANE ASSEMBLY Chỉ dùng cho máy EasyLyte Plus
  2292 Bộ vệ sinh cốc nối ống mao dẫn CAPILLARY ADAPTER CLEANING KIT Cho cả 4 loại máy điện giải EasyLyte khi dùng ống mao dẫn
  2293 Ống mao dẫn CAPILLARY TUBES Dùng cho 4 máy EasyLyte
  2323 Lau đầu kim hút PROBE WIPERS (6) Dùng cho 4 máy EasyLyte
  2492 Dung dịch đổ trong điện cực quy chiếu INTERNAL FILLING SOLUTION (125ML) Chỉ dùng cho máy EasyLyte Plus
  2571 Bộ bảo trì máy đo Ca CALCIUM TROUBLESHOOTING KIT Chỉ dùng cho máy EasyLyte Calcium
  2577 Dung dịch chuẩn nước tiểu STANDARD SOLUTION URINE Dùng cho máy EasyLyte Plus và EXPAND
  2590 Bộ cốc nối kim hút với ống mao dẫn CAPILLARY ADAPTOR KIT Cho cả 4 loại máy điện giải EasyLyte khi dùng ống mao dẫn
  2814 Bộ kiểm tra chất lượng 2 mức BI-LEVEL QC KIT, MEDICA
  2815 Bộ kiểm tra chất lượng 3 mức TRI-LEVEL QC KIT, MEDICA
  2934 Bộ đọc mã vạch EASYLYTE BARCODE READER KIT
       
  Hóa chất & phụ kiện cho máy điện giải EasyElectrolytes Na/K/CL Máy đo Na, K, Cl
  4102-0000 Hộp hóa chất Na/K/CL EEL REAGENT MODULE, NA/K/CL Chỉ dùng cho máy điện giải EEL
  4103-0000 Hộp hóa chất Na/K/LI EEL REAGENT MODULE, NA/K/LI
  4203 Điện cực CL EEL CL ELECTRODE
  4204 Điện cực LI EEL LI ELECTRODE
  4207 Điện cực đệm EEL SPACER ELECTRODE
  4301 Bộ bảo trì máy EEL EEL TROUBLESHOOTING KIT
  4306 Bộ hút mẫu EEL SAMPLER
  4403 Dung dịch pha lãng nước tiểu EEL URINE DILUENT
  4404 Bộ ống mao dẫn EEL CAPILLARY TUBE KIT
  4506 Khối cảm biến EEL SENSOR MODULE
  4507 Khối van EEL VALVE MODULE
  4539 Khối cảm biến máy đo LI EEL SENSOR MODULE, LI
  6204 Điện cực quy chiếu cho máy
  EBG/ES/EEL
  EBG/ES/EEL REFERENCE SENSOR Cho máy EBG/ES/EEL
  6504 Dây bơm máy EBG EBG PUMP TUBING
  6537 Cáp kết nối 9 chân máy EBG EBG 9-PIN SERIAL CABLE
  7118 Dung dịch rửa hàng ngày DAILY RINSE/ CLEANING SOLN KIT Cho máy EEL
  7205 Điện cực Na cho máy ES/EEL ES/EEL NA SENSOR Dùng cho máy ES/EEL
  7206 Điện cực K cho máy ES/EEL ES/EEL K SENSOR
  7302 Lau đầu kim hút PROBE WIPERS Cho máy EEL

Xem thêm: Hóa chất máy xét nghiệm điện giải hãng khác

Liên hệ ngay:

Mr. Hiệp

Mobile: 0982.810.490 / 0936.622.632

Email: [email protected]

© 2017 thanhanmed.com. Thiết kế Website bởi Thành An MED.