Các báo động ưu tiên của máy thở

Các báo động ưu tiên của máy thở đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo máy thở hoạt động ổn định, chính xác. Các mức báo động ưu tiên của máy thở bao gồm 3 mức: Báo động ưu tiên cao, ưu tiên trung bình và ưu tiên thấp. Cụ thể

 1. Báo động ưu tiên cao của máy thở.

  Báo động Định nghĩa Được kích hoạt Hành động của máy thở
  Thông khí khẩn cấp Nó cảnh báo về một tình trạng Thông khí khẩn cấp (xem đặc tính kỹ thuật) Luôn luôn Báo động này đi với tình trạng Thông khí khẩn cấp được kích hoạt như là một cơ chế an toàn khi lỗi phần mềm hoặc không có lựa chọn nào được chọn trên màn hình định cỡ ban đầu trước đó trong vòng 30 giây
  Áp suất cao liên tục (Người dùng không thể điều chỉnh được) Duy trì 5cmH2O trên mức PEEP trong hơn 12 giây cho phân loại bệnh nhân ADL, 6 giây cho phân loại PED và NEO-INF Trong tất cả các chế độ Kích hoạt tín hiệu trong 12 giây (phân loại bệnh nhân ADL) hoặc 6 giây (phân loại bệnh nhân PED và NEO-INF), sau khi vượt quá PEEP
  Áp suất cao Giới hạn áp suất đường thở tối đa có thể chấp nhận được Trong tất cả các chế độ Kích hoạt tín hiệu ngay khi vượt quá giới hạn. Mở van thở ra để giảm áp hệ thống ống đến mức PEEP
  Áp suất không khí và oxy thấp (Người dùng không thể điều chỉnh được) Áp suất của cả hai nguồn cung cấp khí đều thấp đồng thời (O2 và không khí) Trong tất cả các chế độ Kích hoạt tín hiệu ngay khi áp suất cả hai khí giảm xuống dưới 200 kPa (2 bar)
  Mất kết nối (Người dùng không thể điều chỉnh được) Mất tính toàn vẹn của hệ thống ống Trong tất cả các chế độ Kích hoạt tín hiệu 5 giây sau khi phát hiện thấy mất độ vẹn toàn
  Áp suất thấp Giới hạn áp suất đường thở tối thiểu có thể chấp nhận được Trong tất cả các chế độ Kích hoạt tín hiệu ngay khi áp suất của hệ thống ống đến người bệnh giảm xuống dưới ngưỡng đã điều chỉnh
  Pin hỏng Cảnh báo về việc không thể sạc pin, cho dù là nó không ở trong thiết bị hay nó không hoạt động đúng Trong tất cả các chế độ Kích hoạt tín hiệu, 1 phút sau khi máy phát hiện thấy không thể sạc pin

  Thêm vào đó, đèn LED Pin/sạc nhấp nháy

  Áp suất oxy (hoặc không khí) thấp (Người dùng không thể điều chỉnh được) Áp suất thấp trong nguồn khí O2 (hoặc không khí) Trong tất cả các chế độ Kích hoạt tín hiệu ngay lập tức khi áp suất nguồn cung của một trong hai khí giảm xuống dưới 200 kPa (2 bar). Khí có áp suất chuẩn sẽ thay thế cái bị thiếu.
  Nồng độ oxy dưới 18% (Người dùng không thể điều chỉnh được) Hỗn hợp các khí được cung cấp bởi máy thở có nồng độ O2 dưới 18% Trong tất cả các chế độ Kích hoạt tín hiệu ngay lập tức sau khi các bình O2 phát hiện nồng độ dưới 18%
  Pin yếu (Người dùng không thể điều chỉnh được) Pin bên trong sạc rất thấp

  Thời gian để sạc còn lại rất ít

  Trong tất cả các chế độ Kích hoạt tín hiệu ngay lập tức khi nó diễn ra. Nếu nó diễn ra khi máy khởi động, máy sẽ không hoạt động được
  ETCO2 tối đa và tối thiểu Giới hạn áp suất CO2 thở ra riêng tối đa và tối thiểu Trong tất cả các chế độ, nếu máy đo nồng độ CO2 được kết nối Kích hoạt tín hiệu ngay lập tức
 2. Báo động ưu tiên trung bình của máy thở.

  Báo động Định nghĩa Được kích hoạt Hành động của máy thở
  Thể tích phút cao Thể tích phút thở ra cao hơn giới hạn đã được cài đặt Trong tất cả các chế độ Các tín hiệu báo động được kích hoạt 10 giây sau khi tình trạng báo động biểu hiện và duy trì
  Thể tích phút thấp Thể tích phút thở ra thấp hơn giới hạn đã được cài đặt Trong tất cả các chế độ Các tín hiệu báo động được kích hoạt 10 giây sau khi tình trạng báo động biểu hiện và duy trì
  Thể tích khí lưu thông cao Giới hạn thể tích khí lưu thông thở ra tối đa Trong tất cả các chế độ, ngoại trừ CPAP dòng liên tục Nó kích hoạt các tín hiệu sau 10 giây từ khi thể tích khí lưu thông của các lượt thở liên tiếp ở trên ngưỡng giới hạn đã được điều chỉnh
  Thể tích khí lưu thông thấp Giới hạn thể tích khí lưu thông thở ra tối thiểu Trong tất cả các chế độ, ngoại trừ CPAP dòng liên tục Nó kích hoạt các tín hiệu sau 20 giây từ khi thể tích khí lưu thông của các lượt thở liên tiếp ở dưới ngưỡng giới hạn đã được điều chỉnh
  Mất điện (Người dùng không thể điều chỉnh được) Nó được kích hoạt khi công tắc của máy ở vị trí bật và một trong các trường hợp sau xảy ra:

  -Không có đường điện chính

  -Dây điện mà kết nối máy với đường chính bị rút ra

  Trong tất cả các chế độ Kích hoạt tín hiệu báo động ngay lập tức. Đồng thời đổi sang nguồn pin bên trong
  Nồng độ O2 cao/thấp Giới hạn nồng độ O2 tối đa hoặc tối thiểu trong hỗn hợp khí được đưa ra bởi máy thở Trong tất cả các chế độ Kích hoạt tín hiệu báo động khi nồng độ O2 ở ngoài ngưỡng giới hạn trong hơn 30 giây
  Tình trạng ngưng thở Trong khoảng thời gian như được cài đặt là thời gian ngưng thở không phát hiện thấy các nỗ lực hít vào tự phát Tự phát Kích hoạt tín hiệu báo động sau khoảng thời gian ngưng thở đã được cài đặt. Cùng lúc đó, máy thở chuyển sang thông khí dự phòng
  Rò rỉ không bù (Người dùng không thể điều chỉnh được) Rò rỉ mà vượt quá ngưỡng tối đa mà có thể được bù theo chế độ và phân loại người bệnh Trong tất cả các chế độ Kích hoạt tín hiệu báo động sau khi phát hiện ra tình trạng rò rỉ không bù
  Quạt hỏng (Người dùng không thể điều chỉnh được) Quạt (làm mát phía sau) tiêu thụ điện ở mức cao (quá tải) vì nó gặp phải trở kháng lớn khi quay Trong tất cả các chế độ Kích hoạt tín hiệu báo động khi quạt dừng hoạt động
  Không đạt được thể tích mục tiêu (Người dùng không thể điều chỉnh được) Không đạt được VT hoặc VM, mà đã đạt được một trong các giới hạn áp suất đã được thiết lập (tối đa hoặc tối thiểu) Trong PRVC và MMV+PSV Kích hoạt tín hiệu báo động khi phát hiện ra đã đạt được các giới hạn áp suất và chưa đạt được thể tích mục tiêu
 3. Báo động ưu tiên thấp của máy thở.

  Báo động Định nghĩa Được kích hoạt Hành động của máy thở
  Tốc độ cao Tốc độ thở vượt quá giới hạn tối đa được cài đặt Trong tất cả các chế độ Kích hoạt tín hiệu báo động khi vượt quá giới hạn cài đặt trong it nhất là 30 giây
  Mất PEEP Giảm áp suất kéo dài dưới ngưỡng PEEP đã chọn. Có thể cài đặt lượng áp suất cần giảm để kích hoạt được báo động này Trong tất cả các chế độ Kích hoạt tín hiệu báo động sau khi áp suất giảm dưới PEEP trong vòng 15 giây
  Khí dung bị gián đoạn (Người dùng không thể điều chỉnh được) Khí dung bị gián đoạn do thiếu dòng khí Nó hoạt động trong các chế độ mà có khí dung, và chỉ khi chức năng này được kích hoạt Kích hoạt tín hiệu báo động sau khi phát hiện không đủ dòng. Cùng với đó là khí dung bị gián đoạn
  Vận chuyển Máy thở chỉ được cung cấp O2 trong khi vận chuyển trong bệnh viên Khi không có nguồn cung không khí và chức năng vận chuyển được kích hoạt Kích hoạt tín hiệu báo động Vận chuyển và tắt các tín hiệu áp suất thấp và mất điện
  Chế độ chờ Tình trạng mà máy không thực hiện thông khí, mà được sạc Từ khi bắt đầu thông khí Máy dừng thông khí và vẫn bật, duy trì cấu hình trước đó

  Đọc thêm: Kiểm tra báo động máy thở

Ý kiến bạn đọc

© 2018 thanhanmed.com. Thiết kế Website bởi Thành An MED.